Visma InSchoolVårt skolesystem for videregående skoler

Forenklet skoleadministrasjon

Visma InSchool er en helhetlig løsning som er bygget for norske skoler. Den digitaliserer og forenkler de skoleadministrative prosessene. Timeplan er selve kjernen, og ressursallokeringene er optimalisert. Gjennomtenkte løsninger gir store gevinster.

Tilgjengelig overalt

Visma InSchool er en skytjeneste bygget på en moderne og plattformuavhengig teknologi. Det gjør det mulig å bruke løsningen når og hvor som helst, på alle enheter. Ingen maskinvare er nødvendig for installasjon, drift eller oppgraderinger.

Mer tid til elevens læring

Skolens kjerneoppgave er pedagogisk arbeid. I Visma InSchool kan lærerne følge opp elever og foresatte, registrere vurderinger, samt finne all relevant elevinformasjon. Smarte løsninger for massehåndtering gjør at man sparer kritisk tid ved føring av fravær og karakterer.

Økt kommunikasjon mellom skole og hjem

Samarbeid mellom skole og hjem er viktig for å skape et godt læringsmiljø. Visma InSchool tilgjengeliggjør relevant informasjon og legger til rette for tett dialog med elever og foresatte. Henvendelser som tidligere ble håndtert manuelt ivaretas nå effektivt gjennom selvbetjeningsløsninger.